Polacy i Niemcy: Historia, kultura polityka

Polacy i NiemcyAndreas Lawaty / Hubert Orłowski (Hrsg.)

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2003. 711 S. (Poznańska Biblioteka Niemiecka)

ISBN 83-7177-175-4

zu beziehen über den Buchhandel

Derzeit nicht verfügbar.

 

 

Spis treści

Andreas Lawaty, Hubert Orłowski: Przedmowa, S. 7

I. Z historii sąsiedztwa

Jerzy Strzelczyk: Początki Polski i Niemiec, S.13

Christian Lübke: Germania Slavica, S. 25

Hans Lemberg: Drang nach Osten – mit i rzeczywistość, S. 33

Gottfried Schramm: Reformacja a katolicki ruch odnowy, S. 40

Günter Barudio: „Republika Królewska“ i absolutyzm, S. 45

Michael G. Müller: Koniec dwu republik: rozbiory Polski i rozpad dawnej Rzeszy, S. 51

Robert Traba: Zapomniana wojna. Wydarzenia lat 1914–1918 w polskiei i niemieckiej pamięci zbiorowej, S. 58

Heinrich August Winkler: W cieniu Wersalu. Stosunki niemiecko-polskie w okresie republiki weimarskiej, S. 67

Włodzimierz Borodziej: II wojna światowa, S. 76

Kazimierz Wóycicki: Holocaust w niemieckiej i polskiej świadomości, S. 87

Włodzimierz Borodziej: Ucieczka – wypędzenie – wysiedlenie przymusowe, S. 98

Krzysztof Ruchniewicz: Pojednanie – normalizacja – dobre sąsiedztwo, S. 107

II. Historia i pamięć

Rudolf Jaworski: Żyć z historią, S. 121

Janusz Tazbir: Postacie symboliczne, S. 129

Leszek Żyliński: Mitteleuropa versus Międzymorze, S. 136

Hubert Orłowski: Semantyka deprywacji, S. 146

Marek Zybura: Niemieckie dziedzictwo kulturowe w Polsce, S. 160

Heiko Haumann: Żydzi w dziejach Polski i Niemiec, S. 170

Klaus Zernack: Pruska polityka wobec Polski a polski wizerunek Prus, S. 178

Jacek Staszewski: Saksonia, S. 186

Lucjan Puchalski: Austria, S. 193

Wojciech Kunicki: Schlesien – Śląsk, S. 205

Krzysztof Ruchniewicz: NRD, S. 217

Joachim Rogall: Emcjonalne sąsiedztwo, Czesi – Niemcy – Polacy, S. 230

Leonid Luks: Rosja: nostalgia I fobie, S. 242

Peter Theiner: Francja, S. 255

Adam Krzemiński: Ameryka, S. 262

Basel Kerski: Berlin – Warszawa, S. 272

III. Kultura a tożsamość – miejsca nieprzekładalne

Marek J. Siemek: Kultura i cywilizacja. Między tradycją a nowoczesnością, S. 287

Hubert Orłowski: Stereotypy „długiego trwania“ a procesy nation building, S. 302

Heinrich Olschowsky: Typowo polskie? Sarmatyzm, mesjanizm, emigracja, wolność, S. 317

Leszek Żyliński: Typowo niemieckie? Wizerunek Niemców w oczach własnych i cudzych, S. 328

Tadeusz Namowicz: Oświecnie, S. 337

Tadeusz Namowicz: Romantyzm, S. 346

Wojciech Kunicki: Bildung – edukacja, S. 355

Krzysztof Lipiński: Honor i zdrada, S. 366

Krzysztof Lipiński: Literatura i społeczeństwo, S. 377

Tomasz Węcławski: Bóg i teologia, S. 388

Zdzisław Krasnodębski: Przyszlość, S. 398

IV. Społeczeństwo i życie codzienne

Jerzy Szacki: Polacy jako społeczeństwo, S. 411
Nora Koestler: Niemcy jako społeczeństwo, S. 420

Anna Wolff-Powęska: Transformacja społeczna. Polska i nowe kraje Federacji, S. 427

Katarzyna Kaniowska/Andrzej M. Kaniowski: „Style życia“ w Niemczech i Polsce, S. 437

Sławomira Walczewska: Lepsza emancypacja od całowania rąk, S. 451

Wojciech Pięciak: Religijność i sekularyzacja, S. 458

Klaus Ziemer: Kościół, S. 472

Jürgen Vietig: Media, S. 482

Anna Wolff-Powęska: Formy ekstremizmu, S. 488

Klaus Bachmann: Antysemityzm, S. 497

Wolfgang Kessler: Mniejszości etniczne, S. 511

Robert Traba: Regionalizmy. Między małą ojczyzną a Europą regionów, S. 518
/Robert Rduch: Stefan Zwicker, Sport, S. 529

V. Polityka i gospodarka

Jerzy Holzer: Doświadczenia totalitaryzmu, S. 545

Witold M. Góralski: Państwo prawne – świadomość prawna – sprawiedliwość społeczna, S. 554

Marek A. Cichocki,: Konserwatyzm, S. 565

Zdzisław Krasnodębski: Liberalizm, S. 572

Stefan Garsztecki: Przyroda i środowisko, S. 589

Markus Mildenberger: Europa: mit – program – reformy, S. 597

Dieter Bingen: Polityka wschodnia, S. 606

Włodzimierz Piotrowski: Ustrój pracy, S. 618

Krzysztof Ślebzak: Zabezpieczenia społeczne, S. 638

Wacław Wilczyński: Gospodarka rynkowa, S. 651

Andrzej Przyłębski: Etyka pracy i duch przedsiębiorczości, S. 662

Basil Kerski: Globalizacja. Nadzieje i obawy, S. 671

O Autorach, S. 684
Indeks nazwisk, S. 695

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.